Informacja dla pacjenta (opis świadczenia, przebieg, możliwe powikłania,
przygotowanie):

1. RODZAJ SCHORZENIA I WSKAZANIA DO BADANIA.

Uretrocystoskopia jest badaniem diagnostycznym układu moczowego, służącym
do obrazowania niektórych patologii anatomicznych lub czynnościowych w
obrębie pęcherza moczowego i cewki moczowej. Badanie polega na oglądaniu
cewki moczowej i pęcherza moczowego za pomocą endoskopowego przyrządu
optycznego – cystoskopu. Wskazaniem do badania tą niezwykle cenioną w
diagnostyce urologicznej metodą jest podejrzenie obecności patologii w
obrębie cewki moczowej i pęcherza moczowego, w szczególności zaś, badanie
wykorzystywane jest w celu diagnostyki:

– guza pęcherza moczowego

– krwiomoczu niewiadomego pochodzenia

– nawracającego zapalenia pęcherza moczowego

– kamicy pęcherza moczowego

– wad rozwojowych cewki moczowej i pęcherza

– objawów dysurycznych niewiadomego pochodzenia

oraz w celu:

– potwierdzenia gruźlicy pęcherza moczowego

– endoskopowego usunięcia ciał obcych w cewce lub w pęcherzu

– pobrania wycinków do badania histopatologicznego

2. PRZYGOTOWANIE DO BADANIA.

Badanie metodą uretrocystoskopii nie wymaga specjalnych przygotowań ze
strony pacjenta. U każdego pacjenta, kilka dni przed zabiegiem należy
wykonać badanie ogólne moczu, aby uniknąć wykonywania badania przy
jednoczesnej obecności infekcji dróg moczowych. Przed samym badaniem należy
także całkowicie opróżnić pęcherz moczowy. Pacjent powinien poinformować
lekarza o przyjmowanych lekach i schorzeniach, które mogą mieć wpływ na
przebieg badania. U pacjentów z wysokim ryzykiem infekcji układu moczowego,
na dwa dni przed zabiegiem podaje się leki przeciwbakteryjne.

 

3. PRZEBIEG BADANIA.

Uretrocystoskopia wykonywana jest przez urolog. Badanie wykonywane jest w
znieczuleniu miejscowym (żel Lignocainowy).

Uretrocystoskopia wykonywana jest w pozycji leżącej (cystostkopia giętka)
oraz ginekologicznej (cystoskopia sztywna).

Przed przystąpieniem do badania urolog przemywa ujście zewnętrzne cewki
moczowej płynem odkażąjącym a następnie wprowadza do cewki moczowej żel
miejscowo znieczulający i nadający poślizg. Następnie przez cewkę
wprowadzany jest cystoskop a pęcherz wypełniany jest jałową wodą lub solą
fizjologiczną. W czasie badania urolog ocenia cewkę moczową, pęcherz i
obserwuje mocz wydobywający się z ujść moczowodów. Badanie z reguły trwa
nie dłużej niż kilka minut.

 

4. MOŻLIWOŚĆ WYSTAPIENIA POWIKŁAŃ.

Uretrocystoskopia jest badaniem, uznawanym na ogół za bezpieczne, jednakże,
jak każda procedura medyczna, może spowodować wystąpienie reakcji
niepożądanych. Należą do nich:
– ból w trakcie badania i dolegliwości bólowe podbrzusza do kilku dni po
badaniu
– uraz cewki moczowej i pęcherza moczowego
– zakażenie układu moczowego
– przejściowy krwiomocz

Rzadziej mogą wystąpić:

– krwisty mocz z obecnością skrzepów krwi
– zatrzymanie moczu
– gorączka z bólem podbrzusza i towarzyszącym bólem okolic lędźwiowych
– pieczenie lub ból przy oddawaniu moczu, z towarzyszącymi parciami
naglącymi i częstszym oddawaniem moczu

Przeciwwskazaniem do wykonania uretrocystoskopii u pacjenta jest obecność
czynnej infekcji układu moczowego .

Kategorie: Urodynamika