Kontrola suchości (ang.  containment)

 

  •  Wstęp

Kontrola suchości jest pomocna w chwili gdy terapia jest nieskuteczna, niedostępna lub niemożliwa do przeprowadzenia. Część pacjentów leczonych z powodu NTM może woleć zabezpieczyć się przed epizodami NTM niż poddać aktywnemu leczeniu (i jego powikłaniom). Szczegółowe zalecenia można znaleźć w Rekomendacje

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakresie postępowania pielęgniarskiego w zaburzeniach kontynencji oraz w Wytycznych Europejskiego Towarzystwa Pielęgniarek Urologicznych. [1] [2]

 

2) Kontrola suchości w przebiegu NTM może być uzyskana za pomocą:

  • środków chłonnych (absorpcyjnych, wchłaniających)

  • cewników zewnętrznych

  • zacisków prąciowych

  • urządzeń dopochwowych oraz docewkowych [1] [3]

 

3) Czy dla osób dorosłych z NTM jedna z metod utrzymania suchości jest lepsza niż inna?

 

U kobiet nie wykazano istotnej różnicy w okresie 6 miesięcy między osobami używającymi cewnika pęcherzowego i środków chłonnych. U mężczyzn cewnik zewnętrzny jest subiektywnie lepiej oceniany niż cewnik dopęcherzowy.[1]

 

4) Czy jeden typ środka chłonnego jest lepszy niż inny?

 

4.1 W badaniach naukowych wykazano, iż wkładki z materiałem wchłaniającym większą ilość moczu są lepsze niż standardowe wkładki urologiczne (anatomiczne). [1] [2]

4.2 Dowody na to, że jednorazowe wkładki są lepsze niż wielorazowe są sprzeczne. [1]

4.3 U mężczyzn z lekkim NTM wkładki anatomiczne o kształcie liścia są bardziej preferowane niż prostokątne. [1]

4.4 U kobiet z lekkim NTM najlepiej sprawdzały się majtki z wymienialnymi wkładkami. [1]

4.5 U dorosłych kobiet osób z NTM średniego i ciężkiego stopnia najbardziej skuteczne były jednorazowe pieluchomajtki.

4.6 U dorosłych mężczyzn z NTM średniego i ciężkiego stopnia najbardziej skuteczne w ciągu dnia były jednorazowe pieluchy, zaś w okresie nocnym pieluchy wielorazowe. [1]

 

5) Czy u kobiet i mężczyzn z NTM jeden typ cewnika jest lepszy niż inny?

 

5.1 W badaniach naukowych nie udowodniono wyższości jednego typu lub materiału cewnika dopęcherzowego. [1]

5.2 Nie ma różnic w ZUM między cewnikiem nadpęcherzowym i dopęcherzowym, przy czym w przypadku cystostomii rzadziej występują powikłania cewkowe. [1]

5.3 W przypadku samocewnikowania się, przegląd Cochrane nie wskazał dowodów na wyższość typu cewnika lub sposobu samocewnikowania się nad innymi. [1]

 

6) Czy u kobiet i mężczyzn z NTM jeden typ urządzenia zewnętrznego jest lepszy niż inny?

 

6.1 U pacjentów z NTM po prostatektomii radykalnej zacisk prąciowy o mechanizmie zawiasowym jest lepszy niż okrężny, mimo zmniejszania dopływu krwi do prącia. [1]

6.2 Istnieją ograniczone dane na temat skuteczności urządzeń dopochwowych zakładanych u kobiet w trakcie leczenia wysiłkowego NTM. [1]

6.3 Nie ma dowodów na działanie urządzeń docewkowych u kobiet w przebiegu NTM. [1]

6.4 Nie ma różnicy w kontroli NTM między urządzeniami docewkowymi oraz dopochwowymi. [1]

6.5 Nie ma różnicy w wynikach 12 miesięcznego leczenia między między pessaroterapią, PFMT a pessaroterapią połączoną z PFMT (jedyna różnica dotyczy kontroli NTM w 3 miesiącu leczenia na niekorzyść samej pessaroterapii). [1]

 

 

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące kontroli suchości u pacjentów z NTM [1]

Zalecenia

Rodzaj dowodów

Wkładki absorpcyjne są skutecznym środkiem pochłaniającym mocz.

1b

Zacisk prąciowy z mechanizmem zawiasowym jest lepszy niż zaciski okrężne u mężczyzn z wysiłkowym NTM.

2a

Pessaroterapia jest skuteczna w wyselekcjonowanej grupie kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.

2a

 

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące kontroli suchości u pacjentów z NTM [1]

Zalecenia

Siła dowodów

Należy upewnić się, że dorosłe osoby cierpiące na NTM lub ich opiekunowie są poinformowani w sprawie dostępnych metod leczenia zanim zdecydują się na samą kontrolę suchości.

A*

U kobiet i u mężczyzn z lekkim NTM zaleca się używanie jednorazowych środków absorpcyjnych.

A*

Razem z innymi pracownikami systemu ochrony zdrowia wyspecjalizowanymi w leczeniu NTM należy pomóc pacjentom ze średnim/ciężkim NTM wybrać najlepszy sposób kontrolowania suchości. Mogą to być środki absorpcyjne, urządzenia zewnętrzne i cewniki biorąc pod uwagę wady i zalety każdej z w/w metod postępowania.

A*

Wybór środka absorpcyjnego (jego materiału i modelu) u danej osoby powinna wynikać z nasilenia NTM które u niej występuje, okoliczności w jakich żyje oraz z jej osobistych preferencji.

B

*Zalecenie oparte na opinii eksperckiej.

 

 

 

 

 

Źródła:

[1] Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego 2017

[2] Rekomendacje Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakresie postępowania pielęgniarskiego w zaburzeniach kontynencji

[3] http://www.ntm.pl/?pid=main_tresc.pl.40

Kategorie: Nietrzymanie Moczu