Pęcherz nadaktywny

 

Leczenie

 

  • Leczenie behawioralne i fizjoterapia

 

Są to terminy nieprecyzyjne - w różnych badaniach oznaczają stosowanie różnych metod. Jest to ogólne założenie które oznacza leczenie oparte na treningu opartym na motywacji wraz z technikami które mają efekt takich ćwiczeń wzmocnić. Poprzez leczenie behawioralne i fizjoterapię w tym tekście definiuje się trening pęcherza (ang. bladder training, skrót BT) oraz rehabilitację mięśni dna miednicy (ang. pelvic floor muscle training, skrót PFMT). [1]

 

1.1 Uwaga dla pacjentów

Pacjenci powinni zostać poinformowani, iż wyniki leczenia metodą behawioralną i fizjoterapią zależą od regularności ćwiczeń. Poprawa zwykle jest stopniowa przy czym możliwa jest okresowa gorsza kontrola choroby, zaś końcowy wynik zależy od modyfikacji zachowań. [2]

 

1.1 Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego

 

 

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące BT i PFMT [1]

Zalecenia

Rodzaj dowodów

BT jest skuteczną metodą leczenia NTM u kobiet.

1b

Skuteczność BT zmniejsza się po zaprzestaniu terapii.

2

Względne korzyści ze stosowania BT i leków podczas terapii UUI pozostają niepewne.

2

Równoczesne stosowanie BT i leków antycholinergicznych nie skutkuje lepszą poprawą NTM, ale może zmniejszą ilość mikcji w ciągu dnia oraz nocy.

1b

BT jest lepszy niż samodzielne stosowanie pessaroterapii.

1b

Oddawanie moczu na żądanie (ang. prompted voiding) stosowane jako terapia samodzielie lub w połączenie z programem behawioralnym poprawia trzymanie moczu u starszych, zależnych osób.

1b

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące elektrostymulacji (ES) [1]

U dorosłych osób, ES może poprawić wyniki leczenia gdy porównuje się je z placebo i antycholinergikami.

2

ES może być krótkoterminowo korzystne podczas równoległego stosowania z PFMT.*

2

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące elektrostymulacji tylnego nerwu piszczelowego (ang.posterior tibial nerve stimulation - skrót PTNS) [1]

P-PTNS (stymulacja przez igłę w okolicy przyśrodkowej części kostki) wydaje się być skuteczną metodą poprawy UUI dla kobiet które nie odniosły żadnej korzyści na leczeniu antycholinergikami.

2b

Program P-PTNS może być skuteczny na przestrzeni aż do 3 lat.

1b

P-PTNS posiada podobną skuteczność jak tolterodyna w leczeniu UUI u kobiet.

1b

Obecnie nie zgłoszono ciężkich zdarzeń niepożądanych dla P-PTNS w leczeniu UUI.

3

Istnieje ograniczona ilość dowodów dotycząca skuteczności T-PTNS (stymulacji przezskórnej).

2a

Nie ma dowodów na to, że P-PTNS leczy nietrzymanie moczu.

2b

*ES jest promowana jako leczenie NTM, lecz dowody krótko- jak i długoterminowej skuteczności są słabe w przeglądach systematycznych.

 

 

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące BT PFMT[1]

Zalecenia

Siła dowodów

BT powinien być oferowany jako pierwszy rzut leczenia u osób z UUI oraz z MUI.

A

Oddawanie moczu na żądanie powinno być oferowane dla dorosłych osób z NTM i zaburzeniami poznawczymi.

A

Nie należy stosować samodzielnie elektrostymulacji elektrodami powierzchniowymi (skórnymi, pochwowymi, odbytniczymi) w leczeniu NTM.

A

Można rozważyć dodanie ES do terapii behawioralnej w terapii osób z UUI.

B

Nie należy stosować stymulacji magnetycznej w leczeniu NTM lub OAB u dorosłych kobiet.

B

Należy oferować P-PTNS jako opcję polepszenia kontroli nad UUI u kobiet które nie odniosły korzyści z leczenia antycholinergikami.

B

Należy wspierać innych pracowników sektora ochrony zdrowia w stosowaniu programów rehabilitacyjnych w tym oddawaniu moczu na żądanie u starszych, zależnych osób z NTM.

A

 

 

1.2 Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego

 

Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące BT i PFMT [2]

Zalecenia

Siła dowodów

Leczenie behawioralne powinno być oferowane dla wszystkich chorujących na OAB-S w tym dla osób zależnych ze względu na relatywny brak skutków ubocznych i powikłań. Oferuje ono wyniki leczenia podobne do antycholinergików.

B

Nie udowodniono obiektywnie wyższości leczenia BT i PFMT z użyciem biofeedbacku na tymi bez ale wyniki badań sugerują, że subiektywne odczucia pacjentów dotyczące przebiegu leczenia mogą być lepsze w pierwszej grupie pacjentów.

B

Różne metody leczenia BT i PFMT są sobie równoważne w wynikach leczenia.

B

BT oraz leczenie farmakologiczne mogą być stosowane równolegle.

C

Zmniejszenie spożycia płynów o 25% zmniejsza ilość parć naglących i ilość mikcji. Taka modyfikacja stylu życia pacjenta wymaga dokładnej oceny ilości płynów spożywanych w ciągu dnia.

B

Zmniejszenie masy ciała o 8% zmniejsza nasilenie objawów ze strony nietrzymanie moczu z parć naglących o 42%.

B

BT i PFMT można łączyć z leczeniem farmakologicznym.

B

 

Cewnik założony na stałe (cystostomia, cewnik dopęcherzowy) jest wyjątkowym rozwiązaniem dla nielicznej, wybranej grupy pacjentów z uwagi na powikłania tej metody postępowania. [2]

 

 

 

Źródła:

[1] Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego 2017

[2] Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego