Epidemiologia OAB-S

 

W badaniach określa się częstość występowania OAB-S od 2 aż do 53% populacji, przy czym większość źródeł podaje liczbę 12 do 17%. [1]

 

1) Zastrzeżenia

Większość badań naukowych mających za zadanie ocenić epidemiologię OAB-S nie używało definicji OAB-S według ICS oraz nie zwracało uwagi na to, czy te objawy powodują dolegliwości u danej osoby. W badaniach w których dodano pytanie o dokuczliwość, częstość diagnozy OAB-S znacznie spadała. [1]

 

2) Zachorowalność na OAB-S

Dostępne obecnie badania (m.in. prospektywne) sugerują dynamiczny charakter OAB-S tzn wzrost zachorowań wraz ze starzeniem się ale także pewny procent remisji choroby (u 37-39% pacjentów objawy choroby ustępują w ciągu roku). [1] [2]

 

3) Czynniki ryzyka OAB-S

 

3.1 Wiek

Częstość występowania OAB-S wzrasta wraz z wiekiem. [1] [2]

 

3.2 Płeć

W większości wyników badań naukowych OAB-S występuje częściej u kobiet. [1] Nietrzymanie moczu z parć naglących (UUI) występuje częściej u kobiet. [2]

 

3.3 Otyłość

Otyłość (definiowana poprzez BMI) zwiększa ryzyko wystąpienia OAB. W jednym prospektywnym badaniu BMI było czynnikiem ryzyka u kobiet, ale nie u mężczyzn. [1]

 

3.4 Styl życia

Istnieją sprzeczne dane co do wpływu spożycia kawy, herbaty, alkoholu oraz papierosów na występowanie OAB. [1]

 

W większości badań nie udowodniono wpływu diety, wysiłku fizycznego, kawy, herbaty oraz wina na OAB. [1]

 

3.5 Pochodzenie etniczne

Istnieją sprzeczne dane co do wpływu pochodzenia etnicznego na występowanie OAB. [1]

 

3.6 Układ rozrodczy kobiecy i zabiegi operacyjne w obrębie miednicy

3.6.1 Istnieją sprzeczne dane co do wpływu ciąży na występowanie OAB-S. [1]

3.6.2 Istnieją sprzeczne dane co do wpływu rodności na występowanie OAB-S. [1]

3.6.3 Cesarskie cięcie zwiększa ryzyko występowania OAB-S (nawet czterokrotnie). [1]

3.6.4 Istnieje dodatnia korelacja między okresem pomenopauzalnym a występowaniem parć naglących i OAB-S. [1]

3.6.5 Istnieją sprzeczne dane co do wpływu terapii hormonalnej na występowanie OAB-S. [1]

3.6.6 Radykalna histerektomia, limfadenektomia miednicza oraz pierwotna radioterapia miednicy z powodu raka szyjki macicy są czynnikami ryzyka OAB-S. [1]

3.6.7 Istnieją sprzeczne dane co do wpływu histerektomii z powodów nieonkologicznych na występowanie OAB-S. [1]

3.6.8 Nie udowodniono wpływu sposobu przeprowadzenia histerektomii na występowanie parć naglących. [1]

3.6.9 Zabiegi operacyjne wykonywane z powodu nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządów miednicy zwiększają ryzyko wystąpienia OAB-S. [1]

 

3.7) Łagodny rozrost stercza (ang. benign prostatic hyperplasia)

Istnieje dodatnia korelacja między występowaniem łagodnego rozrostu gruczołu krokowego i nadaktywnością mięśnia wypieracza. [1]

 

3.8) Zdrowie psychiczne

OAB-S występuję częściej u osób które były poddane przemocy seksualnej, fizycznej i emocjonalnej.  [1]

Istnieje dodatnia korelacja między występowaniem lęku i depresji (w tym depresji poporodowej) oraz OAB-S. [1] [2]

 

3.9) Inne choroby

OAB-S występuję częściej u pacjentów z IBS, dyspepsją czynnościową, cukrzycą (także z cukrzycą ciążową), po udarze mózgu i astmą.

 

 

 

 

 

 

 

Źródła:

[1] Incontinence 6th Edition 2016

[2] Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego