Zespół pęcherza nadaktywnego/nadreaktywnego (ang. Overactive bladder syndrome, skrót ang. OAB-S)

 

  • Definicja OAB-S według ICS (Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji)

 

Na OAB-S składa się nagła chęć oddania moczu niewspółmierna do wypełnienia pęcherza moczowego (parcia naglące, ang. urgency) wraz z częstomoczem dziennym i nocnym z lub bez towarzyszącym nietrzymaniem moczu z parć naglących (ang. urge urinary incontinence).

Diagnoza OAB-S może zostać postawiona dopiero po wykluczeniu infekcji lub innych ewidentnych zaburzeń układu moczowego. [1] [2] [3] [4] [5]

 

2) Definicja częstomoczu

  • Częstomocz dzienny (ang. daytime frequency) definiuje się jako oddawanie moczu z przerwami krótszymi niż dwie godziny [3] lub znaczne zwiększenie częstości mikcji u danej osoby w porównaniu do wcześniejszego okresu funkcjonowania [3] [6]. Do mikcji w przeciągu dnia zaliczamy wszystkie mikcje od pierwszej porannej do ostatniego oddania moczu przed pójściem spać. [6]

  • Częstomocz nocny (inaczej nokturia, nykturia, ang. nocturia) oznacza 1 lub więcej mikcji w okresie nocnym. [4]

 

3) Poprzednie definicje OAB-S

Obecnie nie używa się terminu “niestabilność pęcherza”. Aktualna definicja odchodzi od perspektywy urodynamicznej na rzecz objawów zgłaszanych przez pacjentkę/a. [1]

 

4) Podział OAB-S według ICS

OAB-S można podzielić na dwa rodzaje: z lub bez towarzyszącego nietrzymania moczu z parć naglących. Jest to odpowiednio pęcherz nadaktywny mokry (ang. OAB “wet”) oraz pęcherz nadaktywny suchy (ang. OAB “dry”). [1]

 

 

Źródła:

[1] Incontinence 6th Edition 2016

[2] http://wiki.ics.org/Overactive+Bladder

[3] http://wiki.ics.org/Increased+Daytime+Frequency

[4] http://wiki.ics.org/Nocturia

[5] http://www.przeglad-urologiczny.pl/artykul.php?2039

[6] http://wiki.ics.org/Urinary+Frequency