Konsultacja

Konsultacja lekarska 20 minut

150 zł

Konsultacja + uroflowmetria + ocena zalegania

Obejmuje standardową konsultację lekarską wraz z uroflowmetrią i oceną zalegania moczu w pęcherzu (w USG).

Całość trwa około 25-30 minut.

250 zł

Badania Urodynamiczne

Badanie mierzy objętości, ciśnienia, przepływy i aktywność mięśni dna miednicy.

Szczegółowy opis przebiegu badania

Czas trwania badania: 60-90 minut.

 650 zł